Köpevillkor info

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER – MYCKET HÖG BELASTNING JUST NU.

 

 

Generella rutiner – bokningar i högsäsong:

Vi bokar uppdrag löpande, och vi lägger in orderlagda arbeten i vår planering efterhand som de kommer in. De flesta arbeten vi utför är svåra att tidsuppskatta. Det gör att vår planering ändrar sig från dag till dag. Vi kan tex inte tidsboka arbeten till specifika datum och klockslag under vår mest intensiva period: 15 april till 30 juni. Under dessa 10 veckor tvingas vi lägga uppdragen i kronologisk ordning och behandla i tur och ordning efter hur de bokats. Oftast med följd att datum kan ändras med kort varsel och dessutom flera gånger innan vi kan påbörja arbetet. De övriga 10 månaderna juli-mars tillämpar vi tidsbokning..

 

Naturligtvis försöker vi anpassa tider och bokningar så det skall passa kundens önskemål i möjligaste mån.


Poolmontering

Vi har fasta priser på alla poolmontage, byggnation och monteringsarbeten. Beställaren ansvarar för att allt materiel som skall monteras finns på plats för arbetet. Materialet skall finnas tillgängligt på plats vid poolområdet inför monteringen. Ibland kan det behövas kompletteras med materiel utöver det som levererats. Exempelvis längre slangar, rör, ibland med grövre dimensioner, även komplettering av rörkopplingar etc. brukar vara vanligt. Detta kan tillkomma utöver orderlagt arbete.


Tyngre materiel som exempelvis poolskydd och pooltak kan behövas lossas med kranbil eller maskin. Extrakostnader kan tillkomma om vi behöver hantera detta. Rådgör med leverantören av poolmaterielet eller oss om hur materielet skall tas om hand på plats. Lamelltäcken levereras oftast från leverantören separat och behövs handlossas av beställaren på plats. Kostnader kan tillkomma om vi behöver ha lossningshjälp på plats. Pooltak kommer ofta levererat med kranbil till tomtgräns, men undantag finns, rådgör med leverantören om vilken frakt som ingår. Taket skall lyftas in med kranbil/maskin intill poolen.

Vi utför tyvärr inga montage av pooltak i box, endast fabriksmonterade tak som kan lyftas på plats med kran.

 

Vattenfyllning av pool

Generellt ingår inte vatten i våra priser. Vi försöker alltid fylla upp med kundens egen vattenslang för att undvika extrakostnader för vattenfyllning. Men tänk på eventuella vattenrestriktioner, maj & juni är det ofta bevattningsförbud, vilket leder till extrakostnader för fyllning av pool. Räkna med förseningar under denna period, och ta höjd för extrakostnader för ex. vattenfyllning med tankbil. Vi står aldrig för vattenkostnader pga förseningar, då det anses vara hög risk för detta.

Ibland kräver vi fyllning med tankbil där resor till och från byggplatsen kan bli kostsamma, då tillkommer kostnad för tankbilen.

 

Debitering Service – pris vid löpande arbeten

Vi debiterar 900kr/tim. Första timmen kostar 1800kr, i detta ingår restid till/från adressen inom Göteborg/Norra Halland. Vi är ett renodlat serviceföretag, vår fakturering innehåller i princip 90% kostnader för arbetstid. Till skillnad mot hantverksföretag som till stor del har sin intäkt på materiel, så säljer vi bara vår tid.  Detta gör att vår prissättning skiljer sig något från exempelvis entreprenad/bygg/elektriker som har en helt annan kostnadstäckning.

Debiteringen skall även täcka stillestånd av verksamheten i 4 månader på vintern.

 

Allt materiel levereras i regel direkt från våra samarbetspartner, tänk på att allt materiel skall vara lätt åtkomligt intill byggplatsen för bokade arbeten. Beställaren/fakturamottagaren ansvarar för frakt/lossning/mottagande av materiel om ingen annan överenskommelse gjorts skriftligt.

 

Servicebil avgift 595 kronor/besök

På alla uppdrag tillkommer en grundavgift för servicebil på 595kr per besök.

Denna avgift skall täcka delar av kostnader för verktyg, maskiner, skyddsutrustning, certifieringskostnader, försäkringar, utbildning löpande underhåll på utrustning, förbrukningsmtl och stillestånd vintertid.

 

Milersättning – kilometeravgift 12kr/km

Vi debiterar 12kr/km till arbetsplatsen som täcker upp för fordonets kostnader, bränsle och övriga rörliga kostnader. Utgångsläget beräknas från tidigare uppdrags startplats, eller från utgångsplatsen Mölndal.

 

Exempel på ett vanligt förekommande mindre uppdrags debitering:

Alla våra priser till privatpersoner är alltid inkl. 25% moms

”Servicebil - avgift”                                                            595kr

”Kilometerersättning” 10km x 12kr =                            120kr

”Arbetskostnad minimikostnad”                                 1.800kr

  Summa totalt fakturerat:                                              2.515kr

 

Inköp av underentreprenörs tjänster och varor:

Vi tillämpar ett generellt kostnadspåslag med 15% på alla inköp som vi vidarefakturerar till kund. Vi tar ut en fraktkostnad där vi själva måste hämta upp materiel till byggplatsen.

 

Exempel på dessa kan vara:, - elinstallationer från elfirma, - underentreprenad, - betonggjutning, snickeriarbeten, alla typer av byggvaror i form av virke, träkonstruktioner, specialtillverkade rostfria applikationer, etc. etc. Detta påslag är alltid inkluderat i offerter och orderbekräftelser.

 

De eventuella kostnadstillägg ÄTA (Ändring, tillägg, avdrag) som kan tillkomma under arbetets gång utöver en bekräftad order, behöver vi få godkända från kund där extra kostnader kan tillkomma.

 

 

Tips: Förlägg alla kritiska arbeten, byggnation på hösten om möjligt för att undvika problem och förseningar.

 

Bra att tänka på i högsäsong, 14 april - 30 juni:

  • Ha aldrig bråttom med de arbeten ni planerar upphandla i april, maj & juni. Leveranstider på materiel förlängs som regel med 4–10 veckor längre än i lågsäsong.
  • Det är ofta förseningar pga materielbrist, personalkapacitet och att helt enkelt den höga arbetsbelastningen trögar ner allt flöde i alla led.
  • Våra väntetider förlängs oftast även med planerade arbeten.
  • Vi har begränsade möjligheter att lämna datum för färdigställande under denna period, vi kan aldrig garantera tider, men vi kn garantera att vi jobbar hårt för att få nöjda kunder.
  • Tänk på eventuella vattenrestriktioner, denna period är det vanligt med bevattningsförbud, vilket leder till extrakostnader för fyllning av pool. Räkna med förseningar under denna period, och ta höjd för extrakostnader för ex. vattenfyllning. Vi står aldrig för vattenkostnader pga förseningar, det anses vara hög risk för detta.
  • Chanserna för felleveranser eller felaktiga produkter ökar drastiskt i högsäsong, då 75% av årsomsättningen skall levereras ut på 10 veckor, så se till att ha med detta i beräkningarna.
  • Tänk på att förseningar av leveranser och våra arbeten kan påverka andra yrkesgrupper inblandade i projekt. Detta kan vi inte heller ta ansvar för utan det får anses ligga på kunden att ta höjd för detta under högsäsong.

 

 

Kontaktvägar:

Vi försöker att hålla en hög servicenivå till våra kunder, sms och telefonsamtal är ju alltid snabbt och enkelt kommunikationsmedel. Dock har vi ingen svarstjänst i dagsläget, vilket leder till att det kan vara svårt att få en snabb tillbaka-koppling under den extremaste perioden. Mail kan vara en säkrare kontaktväg för viktiga frågor. Sms är tyvärr många gånger otillförlitligt i högsäsong då ingen möjlighet till autosvar-möjlighet ges. Vi får i snitt 1000 samtal i veckan och mellan 600-800 sms/vecka, vilket i princip gör det omöjligt att besvara, eller ens läsa all info som kommer in. Detta upplever vi som ett stort problem i brinnande högsäsong, framförallt den period då sommarvärmen slår till med full kraft. Vi jobbar på det och försöker förbättra löpande, men återigen det går inte att ha bråttom under denna perioden.

 

Turordning – väntetider:

Vi försöker alltid få plats för akutarbeten hos våra kunder, ibland kan vi ha tur och få in det inom 5-7 dagar, men oftast får man räkna med 2 veckors väntetid även på brådskande ärenden. Vi gör allt vi kan för att få allt på plats så snabbt det går.

 

 

Vi upplever en kraftigt ökad efterfrågan, vi har mycket svårt att följa upp allt inkommande, förfrågningar och offertförfrågningar just nu. Vi försöker hålla en hög servicenivå på de anläggningar vi har satt upp och byggt. Blir det problem eller behov av akuthjälp försöker vi ta detta så fort i kan, det kan göra att övriga inplanerade arbeten ofta flyttas och bokas om. Ett naturligt flöde i en extremt överhettad period.  

Återigen, ha inte bråttom och se till att ha tålamod och god framförhållning om ni beslutar att genomföra större arbeten i högsäsong. Räkna med förseningar och att extra kostnader kan uppstå.

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

 

 

Magnus Robertsson

 

Poolakuten Göteborg AB